Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LiePas46” piedāvā preces pārdošanai internetā vietnē www.medustekstils.lv, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts DISTANCES LĪGUMS.

Šis Distances līgums (turpmāk tekstā – Līgums) tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.medustekstils.lv īpašnieku Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LiePas46”, reģistrācijas Nr. 42403046406, juridiskā adrese: “Gabruši”, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4625, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.medustekstils.lv interneta tirdzniecības vietnē.

Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.medustekstils.lv interneta tirdzniecības vietnē.

1. Līgums tiek noslēgts brīdi, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un, atbilstoši šiem noteikumiem, ir veicis samaksu par preci.

2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies, saprot un pilnībā piekrīt Līgumam un tā noteikumiem.

3. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos interneta tirdzniecības vietnes pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, interneta tirdzniecības vietnes darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

4. Interneta tirdzniecības vietnē visas preču cenas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa 21%, jo uzņēmums nav PVN maksātājs Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

5. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties šādos veidos:

5.1.  saņemot priekšapmaksas rēķinu un veicot bankas pārskaitījumu;

5.2.  maksājuma kartes, internetbanka.

6.  Pārdevējs piedāvā izvēlēties vienu no trim preces saņemšanas veidiem:

6.1. pasūtītā prece tiek saņemta Pārdevēja sadarbības partnera mazumtirdzniecības vietā veikalā “Felicita” Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 166-222.

6.2. Omniva pakomātos ATRAST TUVĀKO PAKOMĀTU

6.3. Kurjera piegāde

7. Ja preces piegādes veidu Pircējs norādījis saņemšanu veikalā  “Felicita” Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 166-222, darba laiks no pl. 10.00 līdz pl. 14.00, to nepieciešams izņemt 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs apstiprinājis, ka pasūtījums sagatavots saņemšanai. Ilgāk prece netiek rezervēta.

8. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē.

9. Ja Pircējs nav nodrošinājis 8. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi vai atgriešanu radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi Latvijā 2-5 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku un vietu saskaņojot ar Pircēju.


Piegādes maksa:

BEZMAKSAS – pasūtījumu saņem veikalā “Felicita” Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 166-222, darba laiks no pl. 10.00 līdz pl. 14.00 *;

3,75 EUR - Omniva pakomātos - pasūtījumiem izmērā līdz 38 x 64 x 39 cm  un 30 kg svarā.

CENA TIEK PIEMĒROTA SASKAŅĀ AR KURJERU PAKALPOJUMU FIRMAS CENRĀDI (attiecībā pret pasūtījuma izmēru un svaru)- piegāde ar kurjeru norādītajā adresē, pasūtījumiem izmērā virs 38 x 64 x 39 cm  un/vai virs 30 kg svarā.

*Ja izvēlies pasūtījumu saņemt veikalā Rēzeknē, to nepieciešams izņemt 3 (trīs) darba dienu laikā  no apmaksas apstiprināšanas.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu"  nosaka:  

 1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.
 2. Atsakoties no pirkuma patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 3. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.
 4. Pārdevējs saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu.
 5. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam.
 6. Pārdevējs atgriež pilnu atgrieztās preces vērtību (piegādes izmaksas nav iekļautas) Pircējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preces pieņemšanas.
 7. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
 8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot, ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.
 9. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631). PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
 10. Naudas atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā.

Lai saņemtu atteikuma vēstules veidlapu un vienotos par preces atgriešanu, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: sialiepas46@gmail.com

Datu apstrāde

Privātuma politika

Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LiePas46”, reģistrācijas Nr. 42403046406, juridiskā adrese: “Gabruši”, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4625  interneta vietni www.medustekstils.lv un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz sialiepas46@gmail.com.

 • Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
 • Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot interneta tirdzniecības vietnes pakalpojumus.
 • Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot interneta tirdzniecības vietnes administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.
 • Pircēja personas datu aizsardzībai Pārdevējs izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Pircēja personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.
 • Pārdevējs glabā Pircēja personas datus tik ilgi, cik ilgi tie Pārdevējam ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.


Pirkumu grozs